My work

Click on an image for more information, or check 'Available work' for more work.

About Marlies Geldof

Marlies Geldof is an artist with a large fascination for bright earth tones, gradients, organic shapes, but also geometry and the human body. 

After exploring different paths in her life, the passion for art and the power of creation proved stronger than anything else. Art has always been a prominent element in her life. Therefore she devoted her life to making various art forms containing resin, crackle, organic structures, the contrasts between those structures and geometry.

Because of her experimental way of creating the artworks keep transforming. That keeps them inspirational to make and keep intriguing the admirer and herself. 

Quote by Marlies: ‘Making art is a lifelong process”

Marlies Geldof is een kunstenares met een bijzonder grote fascinatie voor heldere aardse kleuren, kleur overgangen, natuurlijke vormen, maar ook geometrie en het menselijk lichaam. Er zijn dan ook hele verschillende werken van Marlies te vinden. 

Na verschillende andere paden bewandeld te hebben bleek de passie voor kunst en de kracht van de creativiteit groter dan al het andere. Kunst is altijd de rode draad geweest in haar leven. Daarom heeft zij ondertussen haar leven gewijd aan het maken van verschillende kunstvormen zoals dotart schilderijen, acrylic pouring, maar ook het tekenen van portretten. 

Door haar experimentele insteek blijft het werk van Marlies vernieuwend en uitdagend voor de kijker, maar ook voor haarzelf. ´Kunst is een levenslang proces.´ Aldus Marlies.